fredag 23 september 2016

Det går att vara ensam på så många olika sätt


Annelie Jordahl och Therese Bohman  i ett samtal om sina nya romaner. Det de har gemensamt är bland annat att de har kvinnor som på något vis befinner sig i någon sorts brytpunkt i livet samt att de behandlar ensamhet i olika former.

Therese Bohman tror att huvudpersonerna i de båda böckerna skulle kunna finna varandra i sitt sätt att inte tycka så mycket om andra människor. Att kanske finna nöje i sitt gemensamma missnöje i möten med andra. Plus att i viss mån vara nöjd med att vars missnöjd.

I Jordahls "Som hundarna i Lafayette Park" är ett tema att för att hitta sin egen mening hitta andras sammanhang att engagera sig i. I Jeanettes fall hamnar hon i sitt sökande i San Fransisco där hon möter medborgarrättsrörelsen. Hon upptäcker bland annat att alls för sin egen kamp. Ibland är det svårt att göra gemensam sak. Romanen handlar också om makt på olika nivåer.

I Bohmans "Aftonland" träffar vi Karolina som bryter upp från en längre relation. Karolina tänker mycket på alltings meningslöshet och undergång. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar